Webbplatsen https://allaflaggor.nu/ är en sida som ger information om olika typer av flaggor. Här kan man läsa om allt från nationsflaggor till idrottsflaggor och reklamflaggor. Sidan startades 2017. Tanken är att samla all flagginformation på ett ställe så att besökare enkelt ska kunna hitta svar på sina flaggrelaterade frågor.

Flaggor genom historien

Flaggor har använts under lång tid för att markera tillhörighet. Redan under 1200-talet användes flaggor i Kina. Under upptäcktsresornas tidevarv ökade behovet av att markera fartyg med flaggor enormt. I takt med den tekniska utvecklingen blev fartygen snabbare och det blev viktigare att kunna identifiera varandra till havs. Flaggor fyllde den funktionen.

Olika typer av flaggor

På allaflaggor.nu kan man läsa om en mängd olika flaggtyper. Förutom nationsflaggor finns maritima flaggor, religiösa flaggor, idrottsflaggor, politiska flaggor med mera. Även företag brukar ha egna flaggor, till exempel har spelbolaget Svenska Spel en flagga som vajar utanför många av deras butiker.

Skillnad på flaggor och fanor

På webbplatsen förklaras även skillnaden mellan flaggor, fanor och vimplar. Många använder de olika begreppen lite hur som helst, men det finns faktiskt skillnader. En flagga är fäst vid en flaggstång eller liknande. En fana bärs oftast i handen eller fästs vid en stång som bärs. En vimpel är smalare och längre än en flagga.

Flaggor i nutiden

I modern tid används flaggor inom många områden, allt från trafik och idrott till politiska budskap. Ett exempel är regnbågsflaggan som används flitigt av HBTQ-rörelsen. Människor har fortfarande ett behov av grupptillhörighet och att känna sig som en del av ett lag, menar allaflaggor.nu. Därför är idrottsflaggor och supporterattiraljer så populärt.

Krigsflaggor är en speciell typ av nationsflaggor som bara används i militära sammanhang. De skiljer sig från civila nationsflaggor genom att de ofta har en annan design eller färgkombination. På allaflaggor.nu kan man läsa mer om skillnaderna mellan civila flaggor och krigsflaggor för olika länder.

Flaggor förr och nu

Även om flaggors grundläggande funktion att markera tillhörighet är densamma genom historien, så har användningsområdena förändrats mycket över tid. Idag används flaggor inom betydligt fler områden än tidigare. Dessutom är marknaden för till exempel idrottsflaggor och supporterprodukter enorm i modern tid, mycket större än för nationsflaggor.